Green Key Label

Maatschappelijke verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Constant in Beweging. Wij vinden het belangrijk dat er niet alleen gekeken wordt naar financieel gewin of het eigen winstoogmerk. Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de omgeving en de (persoonlijke)  groei van medewerkers en stakeholders. Hiervoor worden onder andere concrete acties ondernomen zoals:

  • Waterbesparing in onder andere het toilet gebruik en in de spoelkeuken
  • Duurzame en milieu vriendelijke schoonmaakmiddelen
  • Mogelijkheden om CO2 te compenseren voor klanten
  • Ondersteuning van duurzame projecten
  • Gebruik maken van streek en seizoensgebonden producten
  • Samenwerkingen met leveranciers die Green and Lean gecertificeerd zijn

Dit zijn echter niet de enige aspecten die binnen ons bedrijf toegepast worden. Om een richtlijn  voor maatschappelijk verantwoord ondernemen aan te houden is Constant in Beweging Green Key gecertificeerd. Green Key is een internationaal keurmerk voor bedrijven die zich niet alleen bezig houden met de verbetering van het milieu maar die ook oog voor mens en maatschappij hebben. Door de uitgangspunten van het Green Key keurmerk is de Constant in Beweging nóg bewuster gaan kijken naar de zorg voor het milieu maar vooral ook voor haar eigen mensen. Het welzijn van de medewerkers van Constant in Beweging wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Waterbesparing

Water is een van de onderdelen die veel gebruikt wordt in deze sector. Water is gewoonweg nodig voor het produceren van zo’n beetje alle producten. Om er wel voor te zorgen dat er geen onnodig water verspilt wordt, trachten wij zo veel mogelijk water te besparen. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik te maken van het evac systeem op de toiletten. Dit systeem zorgt er namelijk voor dat er maar 1 liter water per toiletbeurt gebruikt wordt terwijl er toch maximaal op de hygiëne gelet wordt. Ook wordt er zo veel mogelijk water bespaard in de spoelkeuken. Door kleine aanpassingen te maken hoeft er minder water gebruikt te worden.

Co2

Een van de grootste milieu lasten zijn de uitstoot van CO2, deze veroorzaken onder andere klimaatverandering. Om dit tegen te gaan bieden wij onze klanten de mogelijkheid de CO2 te compenseren. Dit wordt onder andere gedaan door trees for all te steunen. Dit project zorgt ervoor dat er door middel van het planten van nieuwe bomen CO2 wordt gecompenseerd dat uitgestoten wordt tijdens een evenement.

Clean2Antartica

Constant in Beweging werkt nauw samen met de Technische Unie en werkt dan ook graag mee aan projecten die zij voor het doel van duurzaamheid inzetten. De Technische Unie is hoofdsponsor van Clean2Antarctica. Door Clean2Antarctica te steunen dragen wij niet alleen ons steentje maatschappelijk bij maar ook op duurzaam gebied. Dit doen wij onder andere door een Hexcore aan te schaffen. Dit is een onderdeel van de jeep die naar Antarctica een expeditie maakt. https://www.clean2antarctica.nl/node/1

Seizoensgebonden producteb

Onze chef werkt altijd graag met verse en seizoensgebonden producten. Dit is voordelig voor het milieu aangezien deze op milieuvriendelijke wijze geteeld worden. Tevens zorgt dit ervoor dat producten geen grote afstanden hoeven af te leggen, dit scheelt weer in de CO2 compensatie.

Green and lean

Constant in Beweging werkt samen met leveranciers die bewust en actief bezig zijn met het behouden van ons milieu. De green and lean certificering zorgt voor een aantal regels waaraan leveranciers zich moeten houden. Bijvoorbeeld het verminderen van CO2 uitstoot door bijvoorbeeld gebruik te maken van andere energiebronnen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van zonnepanelen.